R

Retræte m.m.

Retræte er at trække sig tilbage fra hverdagens travlhed og gøremål, og i ro og stilhed få tanket op.
 
"Livets rytme er som et åndedræt,
at ånde ind og ånde ud
at få givet og selv at give videre" 
                                           (Margareta Melin)
 
Livet gives kontinuerligt i hvert åndedrag. Det er livets vedvarende skabelse og opretholdelse!
For at kunne give ud, må man også modtage. Og giver man meget af sig selv, f.eks. gennem sit arbejde, er det vigtigt, at man også giver sig tid til at modtage. Ellers brænder man ud.
 
Eller man kan være ramt i livet af udefra kommende tildragelser, og dermed være drænet for sine ressourcer.
  
Jeg vil tage udgangspunkt i en gammel kristen tradition med at fordybe sig i de bibelske fortællinger og spejle sit eget liv i dem gennem oplæg, bibelmeditationer, samtaler o.a.
Det er ikke egoisme også at tænke på sig selv en gang imellem. Det er livsvigtigt i Guds kærlighedskredsløb! Som Jesus sagde:
 
"Kom med ud til et øde sted, hvor I kan hvile jer lidt!"  (Mark. 6,31)
 
 
 RETRÆTER 2019
 
 
Medvirker på
Adventsretræte med "Mindfulness i livssyn af kristen tro"
v. Svend Kjærgaard
torsdag den 28. November - søndag den 1. december
Se omtale her
 
_______________________ 
 
 
DATOER FOR PLANLAGTE RETRÆTER 2020
 
Afholder
"Stilhedsretræte med Kristuskrans og Fadervor"
Fredag den 21. - søndag den 23. februar 2020
på Ådalen ved Randers
Se omtale senere...
 
Se evt. andre retræter på
 
 eller
                                                               www.retraete.dk     
 
                                                      
                       ________________________________________________
 
 
.
 
 
 
Elsebeth Dedieu  | Tlf.: 61671866 | Elsebeth.dedieu@gmail.com