R

Retræte m.m.

Retræte er at trække sig tilbage fra hverdagens travlhed og gøremål, og i ro og stilhed få tanket op.
 
"Livets rytme er som et åndedræt,
at ånde ind og ånde ud
at få givet og selv at give videre" 
                                           (Margareta Melin)
 
Livet gives kontinuerligt i hvert åndedrag. Det er livets vedvarende skabelse og opretholdelse!
For at kunne give ud, må man også modtage. Og giver man meget af sig selv, f.eks. gennem sit arbejde, er det vigtigt, at man også giver sig tid til at modtage. Ellers brænder man ud.
 
Eller man kan være ramt i livet af udefra kommende tildragelser, og dermed være drænet for sine ressourcer.
  
Jeg vil tage udgangspunkt i en gammel kristen tradition med at fordybe sig i de bibelske fortællinger og spejle sit eget liv i dem gennem oplæg, bibelmeditationer, samtaler o.a.
Det er ikke egoisme også at tænke på sig selv en gang imellem. Det er livsvigtigt i Guds kærlighedskredsløb! Som Jesus sagde:
 
"Kom med ud til et øde sted, hvor I kan hvile jer lidt!"  (Mark. 6,31)
 
 
  
ANDRE GODE TILBUD i 2019:
 
"Mindfulness i livssyn af Kristen tro"
4 aftener i marts v. Svend Kjærgaard
i Århus se her
 I Vejle se her
 
DATOER FOR PLANLAGTE RETRÆTER 2019:
 
 
Medvirker
retræten med "Mindfulness i livssyn af kristen tro":
Tema: "Hvorfor gå over åen efter vand?"
v. Svend Kjærgaard
torsdag den 11. april- søndag den 14. April 
på Ådalen ved Randers. Nærmere oplysninger kan ses her
 ___
 
Afholder
Stilhedsretræte med Kristuskrans og salmebog
Fredag den 3. - søndag den 5. maj 2019
på Ådalen ved Randers
Se omtale her
 
___
 
Medvirker på
Adventsretræte med "Mindfulness i livssyn af kristen tro"
v. Svend Kjærgaard
torsdag den 28. November - søndag den 1. december
Næremere oplysninger senere
 
Se evt. andre retræter på
 
 eller
                                                               www.retraete.dk     
 
                                                      
                       ________________________________________________
 
 
.
 
 
 
Elsebeth Dedieu  | Tlf.: 61671866 | Elsebeth.dedieu@gmail.com