R

Min Baggrund

 
 
Født i 1960. Gift og har to voksne børn. Livslang interesse for det eksistentielle liv, teologi og psykologi. Arbejder som rådgiver i Kræftrådgivningen, Vejle, siden januar 2014.
 
 
*  "The Ruby" - 4-dages mindfulnesskursus på Vækstcenteret, med Saki Santorelli, 2018
 
•  Mindfulnessinstruktørkursus fra Atwork, 2018

• 3-årigt retrætelederforløb "Himmelbrønd", arrangeret af "retraete.dk", 2010-2012

• 3 års uddannelse og træning i gestaltterapi og sjælesorg, hos cand. theol. og psykoterapeut MPF Bent Falk, Hellerup 2009-12

• Eksistensteologiske selvstudier *, heraf 1 års intensivt studie af Ny Testamente, alt under vejledning og supervision af cand. theol. og psykoterapeut Svend Kjærgaard, Nørre Snede
2006 - 2010

• Kursus i "Den professionelle samtale", Kempler Instituttet, 2008

• 18 års erfaring som sognemedhjælper (= nuv. kirke- og kulturmedarbejder)  i Folkekirken med bl.a. personlige samtaler, 1996 - 2013.

• 3-årigt teologistudie på "Teologi for Lægfolk", Århus, 1998 - 2001

• Gennem mange år deltaget i mange forskellige kurser og workshops, af 3-5 dages varighed, om almenmenneskelige emner, teologi, spiritualitet, filosofi, psykologi og sjælesorg, meditation, drømme, og ledelse på bl.a. Løgumkloster Højskole, Folkeuniversitetet i Århus, "Teologi for Lægfolk", Århus, "Vækstcenteret", Nørre Snede

• Retræter og pilgrimsvandringer

• Erfaring i eksistentiel fordybelse og bøn.

• Egenterapi og supervision.
 
Oprindeligt uddannet hospitalslaborant med 10 års ansættelse.
 
 
* Studiet omfattede skriftlige korrespondancer, vejledningssamtaler samt læsning af knap 300 fagbøger indenfor teologi, psykologi, terapi og sjælesorg m.m.
 
Elsebeth Dedieu  | Tlf.: 61671866