R

Med egne ord

 
 
BLANDEDE TANKER FRA HJERTET
 
"Bestemmelse"
Jeg har gået og tænkt over mit livs bestemmelse.
Er der en overordnet mening?
- eller er det bare min egen fornemmelse
som skal afgøre mit valg af hvilken vej jeg vil følge?
Skal jeg ride med eller mod livets stormfulde bølge?
Ikke at vælge er jo også et valg, sagde Søren K.
- og hvilket grundlag træffes det mon på?
 
 
”Vejen”
”Jeg har set en vej
Som er lige noget for mig.
Det føles som noget der spirer og gror,
Mon det vil kunne blomstre i fulde flor?
Et frø der er båret over en kløft,
fra et sted, hvor der er vækst og dermed også høst
af års erfaringer, som man kan strø.
Gud hjælp mig at plante det spirende frø,
som jeg tror er givet af din egen hånd.
Velsign dets vækst med din Helligånd!”
 
 
"Livsdans"
At tænke
at mærke
at være...
Af disse tilsammen kan jeg lære
om livets dans i stort og småt
og det føles sjældent gråt i gråt.


”Forløsning”
Forløsningens under kan lette og befri
for angst, ked af det og melankoli.
Når følelser kan udfoldes uden hæmninger,
mærker man fuldt og helt livets stemninger
 
 
”Korsstrømme”
Lyst, energi og overskud
strømmer til mig som en kilde fra Gud
Mine sanser er åbne til at tage imod.
Dette billede i morges for mig stod
som korsets lodrette planke.
Den vandrette er strømmen til medmennesket i både handling,
ord og bønstanke.
 
 
"Gudskærligheden"
Gudskærligheden er som et varmt brusebad:
Den strømmer ned ovenfra.
Den omslutter og varmer mig, giver afslapning og velvære.
Den renser og fornyer
 
 
”Tak”
Tak, kære Gud, for glæden du gav mig;
At livet er fyldt med nydelse og leg!
At genopdage barnets tillid og tro
på, at livet skal leves, vokse og gro.
 
 
"Tid"
Tiden er ikke kun noget der går.
Snarere en gave som vi får.
Tiden fra oven er kvalitativ;
et udtryk for timelighedens evige liv.
Det liv som er at kende den sande Gud
og i dagligdagen leve dette forhold ud!
 

”Lev”
Dødens realitet gør at vi skal leve her og nu.
Det ved jeg og det ved du.
men at vide og gøre er ikke samme sag
og ofte får hverdagens gøremål og jag
os til at glemme at modtage livet som en gave,
der hver dag skal leves af høje såvel som lave
 

” I tjeneste”
At være i tjeneste og gøre sit bedste
i det daglige arbejde for sin næste,
skal gøres udfra som vi tror Gud det vil.
Så kan vi stole på Han selv hjælper til.
 

” Forventet klarsyn”
Kamp, kaos og klarsyn
Kan komme så hurtigt som et lyn.
Kamp kan opstå, hvor det ikke forventes,
Kaos gi´r skræmmende følelser, som forrentes!
Klarsyn er det jeg venter på.
 

”Føl(g)esans”
Når jeg følger mine sanser og letter mit hjerte,
letter også den uendelige tænknings smerte.
Lyst, energi og overskud dermed frigøres
til dagligdagens gøremål, som jo også skal udføres.


”Kommunikation”
Kommunikations tvetydighed,
mellem kropssprog og det talte ord,
bidrager til en følelse af utryghed,
for det hjælper slet ikke spor,
at ville ud med et andet budskab, end det man inderst inde mener.
Det splitter nemlig meget mere end det forener!
 
 
”Livskvalitet”
Jeg frydes ved at slippe glæden løs
Om det er ved læsning, tegnefilm eller gavekøb
Hvor jeg tidligere nærmest gøs,
bobler glæden frem - og ikke længere i svøb.
Selv salmesang i mol synges i en følelse af dur!
Den forløsende glæde er en dejlig livskur.
Den frigør også ny kreativitet,
som højner den bestående livskvalitet.
 

”Lys”
Når du i mørke tænder et lys
kan du nå sjælen med lysets kys.
Lad lyset skinne i dit indre
og mærk hvor dejligt det kan varme og lindre
 
                                                           Elsebeth K. Dedieu
Elsebeth Dedieu  | Tlf.: 61671866